Huurvoorwaarden

   

  Bij het huren van apparatuur gaat u akkoord met onderstaande huurvoorwaarden. Alle gehuurde apparatuur inclusief meegeleverde toebehoren blijven eigendom van SilentDiscoKoptelefoonsHuren.nl (Revision Audiovisueel). De huurder mag geen veranderingen aanbrengen die de aard van de werking beïnvloeden. Ook verwijdert de huurder geen herkenningstekens, merken of serienummers van de goederen. De huurder is verplicht zorg te dragen voor de apparatuur en deze netjes te onderhouden en te gebruiken zoals de bedieningsvoorschriften aangeven.

   

  • Borg

   

  Voor het huren van onze Silent Disco koptelefoons rekenen wij geen borg. 

   

  • Retourneren

   

  Het gehuurde goed dient (tenzij anders afgesproken) de dag na de laatste huurdag voor 15:00 te worden geretourneerd op onze locatie of te worden verzonden middels de meegeleverde PostNL retourbon. De levertijd wordt niet meegerekend.

   

  • Verlenging

   

  Wens u na afloop van de huurperiode het goed langer te huren? Neem dan even contact met ons op om de huurperiode te verlengen. Indien het gehuurde goed niet door een ander is gereserveerd is dit vaak mogelijk.

   

  • Betaling

   

  Betaling dient (tenzij anders aangegeven) voor de huurperiode te worden voldaan. Dit dient middels de online betaalopties van de webshop te worden voldaan. Contact of Pin op locatie is niet mogelijk. Maakt u gebruik van de betaaloptie: "vooraf overmaken" is de reservering pas definitief na ontvangst van betaling.

   

  • Annulering

   

  Voor gehuurde artikelen die alleen kunnen worden opgehaald is annulering tenminste 24 uur voor de ingangsdatum van de huurperiode mogelijk. Er zullen geen kosten worden berekend. 100% van de huursom zal worden geretourneerd. Betreft het een artikel die wordt verzonden is annulering mogelijk tot het moment van verzending. Nadat het artikel is verzonden is annulering niet meer mogelijk. 

   

  • Teruggave van apparatuur

   

  Indien bij retournering van de apparatuur gebreken worden geconstateerd die niet het gevolg zijn van normaal gebruik / slijtage zullen alle kosten voortvloeiend uit het noodzakelijke herstel / reinigingswerkzaamheden inclusief arbeidsloon en onderdelen apart in rekening worden gebracht bij de huurder. Indien er bij ontvangst van de apparatuur delen ontbreken zullen wij contact met u opnemen om de delen na te leveren. Wordt hier geen gehoor aan gegeven zullen de kosten van vervanging van deze delen worden doorberekend aan de huurder.

  Bij defect of ontbreken van apparatuur gelden onderstaande tarieven.

  Vervangingswaarde per koptelefoon: €40.

  Vervangingswaarde per zender: €100.

   

  • Aansprakelijkheid

  SilentDiscoKoptelefoonsHuren.nl (Revision Audiovisueel) is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die door de huurders, relaties of bezoekers is veroorzaakt of ontstaan, alsmede niet aansprakelijk voor schade door uitval of ondeugdelijke werking van de apparatuur. Wordt een set door PostNL niet op tijd bij u bezorgd ontvangt u de gehele huursom retour.